Selasa, 01 Mei 2012

Ebook Kisah Kepahlawanan Sahabat-sahabat Nabi

Dalam Ebook ini menceritakan tentang kesetian , perjuangan dan sikap kepahlawan para sahabat ini, berikut daftar nama para sahabat nabi yang ada dalam ebook ini

SA’ID BIN ‘AMIR AL JUMAHY

THUFAIL BIN ‘AMR AD 

ABDULLAH BIN HUDZAFAH AS—SAHMY

 ABU AYYUB AL ANSHARY
 
ABDULLAH BIN JAHSY AL ASADY

 ABU UBAIDAH BIN JARRAH
 
ABDULLAH BIN MAS’UD
 
SALMAN AL FARISY


◄ Newer Post Older Post ►